HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO HỘI THI - GIẢI THƯỞNG TIN HỌC TRẺ

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN TP. HỒ CHÍ MINH THAM GIA HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2021

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – đơn vị thường trực BTC Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh, công bố danh sách đội tuyển TP. Hồ Chí Minh tham gia Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc năm 2021.

Danh sách đội tuyển gồm:

  • Bảng A – Học sinh khối Tiểu học: 15 thí sinh dự thi môn lập trình Scratch;
  • Bảng B – Học sinh khối Trung học cơ sở: 15 thí sinh;
  • Bảng C – Học sinh khối Trung học phổ thông: 08 đội thi (16 thí sinh);
  • Bảng D2 – Sản phẩm sáng tạo khối THCS: 05 sản phẩm – 12 thí sinh;
  • Bảng D3 – Sản phẩm sáng tạo khối THPT: 07 sản phẩm – 19 thí sinh.

Thí sinh thuộc đội tuyển TP. Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức ôn luyện để tham gia Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc. Vòng thi khu vực dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 03/10/2021 bằng hình thức trực tuyến.

Danh sách chi tiết:

Share This