EURÉKA

Danh sách đề tài đạt giải Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần 22 năm 2020

Chiều ngày 28/11/2020, Chương trình Tổng kết và trao giải Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần 22 năm 2020 đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả của 121 đề tài xuất sắc nhất đã đạt giải tại Giải thưởng năm nay.

Share This