CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NHI TP. HCM TIN NỘI BỘ

Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Chiều nay ngày 23/3/2020, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ vinh dự lần thứ 6 được nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn với mô hình Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi Thành phố.
Cuộc thi là nơi ươm mầm các tài năng sáng tạo nhỏ tuổi của thành phố với những mô hình, sản phẩm độc đáo, thiết thực và có tính ứng dụng cao. Được nhận nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn, năm 2020 cuộc thi bước vào “tuổi 15” cùng nhiều kỳ vọng và phát triển trong thời gian tới.

Share This