TIN HỌC TRẺ

CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÒNG SƠ LOẠI TRỰC TUYẾN HỘI THI TIN HỌC TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN 29, NĂM 2020

Với gần 90.000 lượt thí sinh tham gia Vòng sơ loại trực tuyến Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh lần 29 năm 2020 từ ngày 01/4 đến ngày 15/5/2020. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thường trực Ban tổ chức Hội thi) công bố danh sách 60 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng sơ loại trực tuyến của Hội thi và danh sách thí sinh có kết quả cao nhất các trường tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp Trường.

60 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng sơ loại trực tuyến, thí sinh có kết quả cao nhất tại các trường học có tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp trường, thí sinh thuộc đội tuyển các Quận – Huyện Đoàn sẽ tham gia Vòng Chung kết cấp Thành phố dự kiến được tổ chức vào tháng 7 tới.

DANH SÁCH 60 THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ CAO NHẤT VÒNG SƠ LOẠI TRỰC TUYẾN

Lưu ý: Những thí sinh có tên trong danh sách là những thí sinh đạt kết quả cao, có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ, BTC đã liên lạc và xác nhận thông tin.

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ CAO NHẤT CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP TRƯỜNG

Lưu ý: Danh sách dựa trên thông tin thí sinh đăng ký tham gia dự thi, những thí sinh có tên trong danh sách là những thí sinh đạt kết quả cao của các trường có từ 250 thí sinh tham gia làm bài trên hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Chí Minh, đạt từ 17 điểm trở lên và không thuộc danh sách 60 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng sơ loại trực tuyến.

Ban tổ chức Hội thi sẽ liên hệ với thí sinh để xác nhận và hướng dẫn thí sinh thực hiện phiếu đăng ký tham gia vòng chung kết Hội thi. Trường hợp thông tin thí sinh cung cấp trên hệ thống thi trực tuyến là không đúng Ban tổ chức có quyền thay bằng thí sinh có số điểm cao tiếp theo trong danh sách kết quả vòng thi trực tuyến.

Thí sinh đủ điều kiện vào vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2020 hoàn chỉnh phiếu đăng ký tham gia Hội thi và gửi về Ban tổ chức Hội thi trước ngày 25/6/2020.

Share This