HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO HỘI THI - GIẢI THƯỞNG Uncategorized @vi

Công bố Kết quả Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 294-KH/TĐTN-VP ngày 12 tháng 3 năm 20201 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng TP. Hồ Chí Minh lần 4 – năm 2021, căn cứ kết quả chấm thi, Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thông báo kết quả Cuộc thi, cụ thể như sau:

 • Cuộc thi cấp Thành phố được tổ chức trong 02 ngày 27/3/2021 và 03/4/2021 tại Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, thí sinh tham gia dự thi một trong 03 môn thi: Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc Microsoft Powerpoint phiên bản 2016. Sau khi chấm thi và căn cứ vào thể lệ, tiêu chí xét giải của Cuộc thi, ban tổ chức Cuộc thi đề xuất Ban Thường vụ Thành Đoàn tặng bằng khen Thành Đoàn cho các thí sinh đạt thành tích tốt trong Cuộc thi, cụ thể:
  • 02 giải Nhất (01 giải môn Microsoft Excel và 01 giải môn Microsoft Powerpoint);
  • 03 giải Nhì (mỗi môn thi 01 giải);
  • 03 giải Ba (mỗi môn thi 01 giải);
  • 09 giải Khuyến khích (mỗi môn thi 03 giải).
 • Giải thưởng cuộc thi:
  • Mỗi giải Nhất: tiền thưởng 1.000.000 đồng, huy chương Vàng và Bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh;
  • Mỗi giải Nhì: tiền thưởng 700.000 đồng, huy chương Bạc và Bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh;
  • Mỗi giải Ba: tiền thưởng 500.000 đồng, huy chương Đồng và Bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh;
  • Mỗi giải Khuyến khích: Bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.
  • (Tiền thưởng chưa bao gồm kinh phí bài thi vòng Sơ loại Quốc gia).

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI

Thành lập đội tuyển tham gia Vòng loại Quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới – Viettel 2021:

Căn cứ vào kết quả tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng  TP. Hồ Chí Minh lần 4 – năm 2021 và căn cứ vào kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – Viettel 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (đơn vị thường trực Ban tổ chức Hội thi) lập danh sách 160 thí sinh (60 thí sinh mỗi môn thi Word, Powerpoint và 40 thí sinh môn thi Excel) đội tuyển TP. Hồ Chí Minh tham gia Vòng loại Quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – Viettel 2021.

 • Điều kiện được chọn vào đội tuyển:
  • Môn Microsoft Word 2016: đạt điểm số tối thiểu 737 điểm và thời gian làm bài ít hơn 2.597 giây;
  • Môn Microsoft Excel 2016: đạt điểm số tối thiểu 700 điểm và thời gian làm bài ít hơn 2.979 giây;
  • Môn Microsoft Powerpint 2016: đạt điểm số tối thiểu 700 điểm và thời gian làm bài ít hơn 2.266 giây;
 • Kinh phí tham gia:
  • Ban tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí bài thi vòng Sơ loại Quốc gia (410.000 đồng/thí sinh) cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích;
  • Đối với các thí sinh không đạt giải nhưng được chọn vào đội tuyển TP. Hồ Chí Minh tham gia vòng Sơ loại Quốc gia, các Quận, Huyện Đoàn, Thành Đoàn Thủ Đức hoặc Ban Giám hiệu các trường có thí sinh được tham gia vòng Sơ loại Quốc gia hỗ trợ kinh phí tham gia dự thi là 410.000đ/thí sinhvà nộp trực tiếp về Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ trước ngày 15/4/2021.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN TP. HỒ CHÍ MINH THAM GIA CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2021

MÔN THI MICROSOFT WORD 2016

MÔN THI MICROSOFT EXCEL 2016

MÔN THI MICROSOFT POWERPOINT 2016

– Các trường có thí sinh thuộc đội tuyển TP. Hồ Chí Minh, căn cứ vào lịch thi Vòng sơ loại Quốc gia chủ động ôn tập và đưa đón thí sinh tham gia dự thi.

Trên đây là Thông báo về kết quả tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng TP. Hồ Chí Minh lần 4 – năm 2021, Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở Đoàn được biết và triển khai thực hiện nội dung thông báo.

Tải thông báo chính thức tại đây

Share This