TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển mô hình chăn nuôi dê ở các đồn biên phòng huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tăng gia sản xuất đặc biệt là công tác chăn nuôi của đơn vị từ đó nâng cao kinh nghiệm trong chăn nuôi của cán bộ chiến sỹ phục vụ việc hướng dẫn, giúp đỡ bà con nhân dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ổn định đời sống góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Trong khuôn khổ của Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện lần thứ 11 năm 2020, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã phối hợp với Đồn biên phòng Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thí điểm mô hình chăn nuôi dê trên địa bàn của Đồn.

Trong mô hình thí điểm chăn nuôi dê này, Chương trình đã hỗ trợ cho Đồn biên phòng Đăk Ơ gồm 23 con dê giống với tổng kinh phí 65 triệu đồng, được khởi động từ tháng 3/2020.

 Ngày 28/6/2020, Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam – Bộ KHCN, Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Phước, Ban Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bình Phước, Quỹ Tâm nguyện Việt đã có buổi làm việc với Chỉ huy các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập và Bù Đốp. Qua buổi trao đổi, đại diện các bên đều đánh giá mô hình thí điểm chăn nuôi dê đạt hiệu quả cao với tổng sản lượng hiện tại là 29 con.

Ngày 31/12/2020, Mô hình thí điểm chăn nuôi dê tại Đồn biên phòng Đăk Ơ sẽ tổng kết rút kinh nghiệm để có hướng phát triển trong thời gian tiếp theo. Qua đó, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ sẽ hướng đến chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật cho các đồn biên phòng khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Share This