HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Chương trình phát động Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge) năm 2021

“Chương trình phát động Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge) năm 2021” đã được diễn ra sáng ngày 03/11/2021 tại Hội trường Thành Đoàn TP.HCM với sự tham gia của quý vị đại biểu, khách mời.

Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge) năm 2021 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy và phát triển học tập tin học, trong đó chú trọng học tập về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng vào chương trình xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, khuyến khích các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế đề xuất, cải tiến các giải pháp tiên tiến trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán quan trọng phục vụ cuộc sống.

Hội thi do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN), Hội Tin học thành phố (HCA), Thành Đoàn thành phố; cùng các đơn vị đồng hành: Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo VinAI (VinAI).Năm 2020, Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút được đông đảo thí sinh trên cả nước tham dự với 217 đội, 528 thí sinh từ 55 đơn vị tham gia cuộc thi thử thách trí tuệ nhân tạo, 39 sản phẩm, giải pháp đến từ 31 đơn vị.

Share This