CHIÊU SINH HỌC VIÊN LỚP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SPSS – KHÓA THÁNG 9/2022

Ngày khai giảng: 12/9/2022  Thời gian học: Từ 18g00 – 20g00, thứ 2/4/6.  Thời lượng buổi học là 8 buổi với mức học phí ưu đãi HS-SV chỉ 1.200.000đ/học viên/khóa.  Nội dung chương trình đào tạo: Buổi 1-2: – Giới thiệu ứng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu. – Thiết kế và quản lý … Đọc tiếp CHIÊU SINH HỌC VIÊN LỚP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SPSS – KHÓA THÁNG 9/2022