HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ

Các quận Đoàn tích cực triển khai phun khử trùng sát khuẩn phòng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cơ sở

Hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, phiếu bướm tuyên truyền và phun dung dịch sát khuẩn tại lô F chung cư Ngô Gia Tự phường 3 quận 10.

Hình ảnh phun khử trùng phòng chống dịch bệnh tại Quận 2

Tại Quận Tân Phú

Tại Quận 6

Quận Đoàn 1

Share This